Wyposażenie

Nasza praktyka oferuje pacjentom jak najlepsze leczenie, oparte na wiedzy i technologii spełniającej światowe standardy.

Priorytetem jest zagwarantowanie komfortu i satysfakcji, dlatego dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem diagnostyczno-medycznym.

Kamera wewnątrzustna– używana w naszej praktyce do szczegółowego przeglądu jamy ustnej. Umożliwia wizualizację procesu leczenia na znajdującym się przy fotelu monitorze LCD.

System radiowizjografii cyfrowej firmy Kodak – dzięki któremu możemy w każdej chwili wykonać zdjęcie punktowe zęba.

Programy Dental Master 3D oraz Personal Assistant, które pomagają w zwizualizowaniu planu leczenia pacjenta w oparciu o czytelne, estetyczne i szczegółowe wizualizacje 3D. Dzięki tym programom pacjent poznaje obrazowo indywidualny plan wraz z różnymi możliwościami leczenia i sam świadomie podejmuje decyzje. Dzięki programom jest możliwe zwizualizowanie zabiegów implantologicznych, chirurgicznych, periodontologicznych, różnych rodzajów uzupełnień protetycznych, leczenia kanałowego oraz odbudowy zębów, jak również podstawowych zabiegów higieny jamy ustnej.